Digitalni programi


Promene u programskoj ponudi, kao i druge informacije o kablovskoj televiziji, možete pratiti na internom kanalu AVcom-a.

Spisak programa u Beogradu sa brojem kanala:

Program Paket
Informacije operatera
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
HD+ paket
HD+ paket
HD+ paket
HD+ paket
HD+ paket
HD+ paket
HD+ paket
HD+ paket
HD+ paket
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Filmski
Filmski
Filmski
Filmski
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Sportski
Erotic Sportski
Erotic 2 Sportski
Erotic 3 Sportski
Erotic 4 Sportski
Erotic 5 Sportski
Erotic 6 Sportski
Erotic 7 Sportski
Erotic 8 Sportski
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni
Osnovni

Operater zadržava pravo promene programske šeme.