Web Housing

Server housing je usluga namenjena korisnicima koji žele da smeste svoje servere u AVcom Data centar. Vaš server je smešten u našem Data centru, povezan direktno na naš internet link, vidljiv sa bilo koje lokacije u svetu 24h na dan uz najveće brzine interneta. Na njemu možete hostovati vašu Web prezentaciju, database server, ftp server, CS server isl.

Serveri su smešteni u klimatizovanoj prostoriji sa UPS i agregatskim napajanjem. Serveri se povezuju na internet putem AVcom ethernet mreže garantovanog minimalnog propusnog opsega 100Mbps, sa 1Gbps backbone. AVcom je povezan optikom na dva nadprovajdera čime se dobija garantovana dostupnost servisa od 99.9% vremena (99.99% AVcom mreže).

Svi serveri dobijaju jednu fiksnu IP adresu (u slučaju potrebe, moguće je povećanje broja adresa). Tehnička podrška je radnim danima i subotom od 8-20h i 24x7 putem mobilnog telefona za hitne intervencije.

Za dodatne informacije možete kontaktirati našu službu prodaje putem e-maila office@avcom.rs