Cenovnik za Internet usluge


Korisniku je na raspolaganju jedna e-mail adresa u okviru domena @bvcom.net.
E-mail adresa je u formatu korisnicko_ime@bvcom.net.
Sve cene su navedene sa uračunatim PDV-om.


Flate Kablovski Internet

Paket Protok (download/upload) Protok* (download/upload) Cena
H1 30/4 Mbps 60/4 Mbps 1540,00
H2 50/6 Mbps 100/6 Mbps 2140,00
H3 75/8 Mbps 150/8 Mbps 2940,00
H4 100/10 Mbps 200/10 Mbps 4026,00

* dupliranje download-a uz jednogodišnju (bez rutera) ili dvogodišnju (WiFi ruter na korišćenje) ugovornu obavezu. (Dupliranje brzine odnosi se na nove korisnike koji u trenutku uvođenja interneta u svom stanu potpišu ugovor na dve godine, ali i za sve stare korisnike koji datu proceduru mogu obaviti u kancelarijama AVcom-a u Ul. 27. marta 39/I gde dvogodišnja ugovorna obaveza teče od dana potpisivanja aneksa.)

Uz H pakete korisnik dobija dinamičku IP adresu.

Cene paketa i uslovi važe u delovima mreže gde postoje tehničke mogućnosti

Pozovite naš call centar u vašem mestu kako bi ste se informisali o akcijama.