Cenovnik za Internet usluge


Korisniku je na raspolaganju jedna e-mail adresa u okviru domena @bvcom.net.
E-mail adresa je u formatu korisnicko_ime@bvcom.net.
Sve cene su navedene sa uračunatim PDV-om.


Flate Rate Home

Paket Brzina (download/upload) Brzina* (download/upload) Cena
H1 20 Mbps / 2 Mbps 40 Mbps / 2 Mbps 1540,00
H2 30 Mbps / 3 Mbps 60 Mbps / 3 Mbps 2140,00
H3 50 Mbps / 4 Mbps 100 Mbps / 4 Mbps 2940,00
H4 75 Mbps / 4 Mbps 150 Mbps / 4 Mbps 4026,00

* dupliranje download-a uz jednogodišnju (bez rutera) ili dvogodišnju (WiFi ruter na korišćenje) ugovornu obavezu. (Dupliranje brzine odnosi se na nove korisnike koji u trenutku uvođenja interneta u svom stanu potpišu ugovor na dve godine, ali i za sve stare korisnike koji datu proceduru mogu obaviti u kancelarijama AVcom-a u Ul. 27. marta 39/I gde dvogodišnja ugovorna obaveza teče od dana potpisivanja aneksa.)

Uz H pakete korisnik dobija dinamičku IP adresu.

Cene paketa i uslovi važe u delovima mreže gde postoje tehničke mogućnosti

Pozovite naš call centar u vašem mestu kako bi ste se informisali o akcijama.


Home Ethernet

Paket Brzina (download/upload) Brzina* (download/upload) Cena
E1 20 Mbps / 4 Mbps 40 Mbps / 4 Mbps 1540,00
E2 30 Mbps / 6 Mbps 60 Mbps / 6 Mbps 2140,00
E3 40 Mbps / 8 Mbps 80 Mbps / 8 Mbps 2940,00
E4 50 Mbps / 15 Mbps 100 Mbps / 15 Mbps 4026,00

* dupliranje download-a uz jednogodišnju (bez rutera) ili dvogodišnju (WiFi ruter na korišćenje) ugovornu obavezu.
Dupliranje upload-a uz dodatnih 900 din mesečno.
Doplata za statičku IP adresa je 500 din mesečno.
Pozovite naš call centar u vašem mestu kako bi proverili da li u vašoj zgradi postoji usluga AVcom Home Etherneta.