Cenovnik za Internet usluge za poslovne korisnike


Flat Rate Business

Paket Brzina (download/upload) Brzina* (download/upload) Cena
B1 20 Mbps / 2 Mbps 40 Mbps / 2 Mbps 2040,00
B2 30 Mbps / 3 Mbps 60 Mbps / 3 Mbps 2640,00
B3 50 Mbps / 4 Mbps 100 Mbps / 4 Mbps 3440,00

* dupliranje download-a uz jednogodišnju ugovornu obavezu

Uz B pakete - korisnik dobija fiksnu IP adresu i besplatnu registraciju .co.rs domena.