Cenovnik za KTV usluge


KTV održavanje Cena
Beograd 1146,00
Pančevo/Barič/Kovin/Alibunar/Debeljača 1146,00
Obrenovac 890,00
Starčevo 1146,00

Povećanje cene KTV pretplate
Od 1. januara 2018. godine cena mesečnog održavanja za kablovsku TV je povećana za delove mreže u Pančevu, Bariču, Kovinu, Starčevu, Alibunaru i Debeljači i iznosiće 1146 dinara, sa uračunatim PDV-om.

KTV uvođenje Cena
Beograd/ Pančevo/ Barič/ Kovin/ Alibunar/ Debeljača stan (postoje AVcom instalacije) besplatno
stan (nema AVcom instalacija) besplatno
kuća 990,00
Obrenovac stan besplatno
kuća besplatno

Na cenu uvođenja dodati troškove materijala u kući i rad majstora.
RG11 od bandere do kuće ulazi u cenu uvođenja

Besplatnu instalacionu taksu korisnik može dobiti ukoliko odmah, prilikom uvođenja KTV-a, uvodi i internet. Ugovorna obaveza u ovom slučaju je 24 meseci.