Optički internet

Optički sistem prenosa predstavlja najkvalitetniji tip prenosa podataka, koji omogućava Internet sa velikim protokom.

Prednosti u odnosu na druge pristupne tehnologije su sledeće:
- asimetričan i simetričan protok
- zagarantovan pristup mreži AVcom 99.99% vremena
- kašnjenje paketa prilikom prenosa je veoma malo, što datu vezu čini idealnom za prenos real-time saobraćaja: video i audio streaming, VoIP i dr.
- mogućnost promene protoka u roku od jednog dana
- korisnik dobija javnu statičku IP adresu
- 24/7 mrežni monitoring i mogućnost pružanja tehničke podrške 24/7 kao dodatne usluge

Ostvarivanje optičke veze podrazumeva dovođenje optičkog kabla do korisničke lokacije gde se optički kabl terminiše i vrši prelaz na media konvertor sa Ethernet priključkom.

U stanju smo da odgovorimo na sve zahteve korisnika po pitanju potrebnog protoka.

AVcom poseduje visoko razvijenu optičku mrežu.

Cenu određujete sami na osnovu toga kako definišete protok!