Voice over Internet Protocol (VoIP) je tehnologija koja omogućava telefoniranje preko Interneta po značajno niskim cenama. To se postiže na taj način što se glas kompresuje u pakete koji se šalju mrežom, a onda, na prijemnoj strani, ti isti paketi se konvertuju nazad kako bi se rekonstruisao govor. Preduslov za ostvarivanje usluge je širokopojasni pristup Internetu, koji ste već sebi obezbedili tako što ste postali korisnik AVcom-a. Svojim korisnicima pružamo pouzdan VoIP servis po najkonkurentnijim cenama na tržištu, a bez ugrožavanja kvaliteta samog servisa.

Osim što povećava kvalitet ponude kablovske televizije i pridruženih servisa prenosa podataka, optička mreža omogućava realizaciju brzih računarskih ETHERNET mreža. Ovakve mreže pružaju mogućnost realizacije privatnih mreža između lokacija na proizvoljnoj teritoriji.Cenovnik sa najpopularnijim destinacijama

Cenovnik sa svim destinacijama